Průvodce po místech vhodných ke koupání

Druhy míst ke koupání


Jaká je kvalita vody na nádrži nebo řece, kam se chodíte v létě koupat? Kdo a jestli vůbec někdo je za tu či onu lokalitu zodpovědný?

Místa, kde se lidé koupou, lze rozdělit podle zákonného statutu té které lokality:

1. Koupaliště ve volné přírodě. To jsou taková místa, za které si někdo (takové osobě se říká provozovatel) vzal zodpovědnost a sleduje (přesněji řešeno nechává sledovat) na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz záchodů a údržba ploch na koupališti, často zajišťuje také sprchy a převlékací kabiny. Povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 135/2004 Sb. Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné. Jejich seznam lze najít rovněž na těchto stránkách.

2. Povrchové vody využívané ke koupání (tzv. koupací oblasti). Významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, ale které využívá ke koupání větší počet osob a které Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zařadilo na seznam sledovaných míst (vyhláška č. 159/ 2003 Sb.,  seznam upraven ve vyhlášce č. 168/2006 Sb.). V praxi vůbec nemusíte poznat rozdíl od koupališť ve volné přírodě. Nevybírá se však na nich vstupné. Starost za kontrolu jakosti vody má krajská hygienická stanice. Četnost a rozsah sledovaných ukazatelů je stejný jako na koupalištích ve volné přírodě. Vybavenost bývá obecně menší než u koupališť ve volné přírodě (není předepsána zákonem).

3. Ostatní vodní plochy. Samozřejmě je možné se koupat i jinde než na koupalištích ve volné přírodě nebo na koupacích oblastech. Můžete se koupat v podstatě kdekoli, kde to není zakázáno. Tomu se říká obecné užívání vod. Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání není nikým sledována! Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí nesou rodiče.

4. Pro úplnost je třeba ještě vysvětlit pojem umělá koupaliště, i když údaje o jakosti vody v umělých koupalištích na těchto stránkách nenaleznete. Mezi ně patří kryté bazény a většina venkovních bazénů (pokud je v nich voda upravována). Požadavky na jakost vody v těchto koupalištích jsou přísnější než u koupališť ve volné přírodě. Provozovatel má za povinnost upravovat a kontrolovat vodu tak, aby kvalita vody odpovídala stanoveným předpisům.

Kdy se sleduje jakost vody na koupališti ve volné přírodě nebo na koupací oblasti?
Odpověď je jednoduchá: v koupací sezóně. A co je koupací sezóna? Podle vyhlášky č. 135/2004 Sb.definice zní: „Koupací sezónou je vzhledem ke klimatickým podmínkám časový úsek, obvykle od začátku června do konce srpna."
To znamená, že koupací sezóna je doba, ve kterém je koupaliště provozováno (má-li provozovatele) nebo je nutno v závislosti na místních zvyklostech a klimatických podmínkách počítat s větším počtem koupajících se osob u povrchových vod využívané ke koupání podle vodního zákona. Koupací sezóna se stanovuje individuálně pro každé koupaliště.

zdroj: Státní zdravotní ústav